Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου Aμφιθέατρο Maroussi Plaza

Χορηγοί

  • ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ

Η Alpha Bank, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο και αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Είναι μητρική Εταιρία και βασική Τράπεζα του Ομίλου Alpha Bank, ο οποίος προσφέρει ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR

Conferience is an interactive web-app facilitating direct interactive possibilities among speakers and audiences for events such as: lectures, presentations, conferences, polling, training courses, seminars, focus groups, research & (executive) meetings.

  • ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

Γίνετε χορηγός

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικές παροχές της χορηγίας σας επικοινωνήστε απευθείας με την:

Νένα Γιαννακίδου, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 112), fax: 210 6617 778, e-mail: nenag@boussias.com

  • ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR
  • ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ